Aktuality

Výlet do botanické zahrady

Výlet do botanické zahrady

Ve čtvrtek jsme se vydali s žáky do Botanické zahrady v Tróji, kterou jsme si prošli a přitom se kochali pozorováním různých druhý rostlin.

Stavba Golema 

Stavba Golema 

Červen platí za měsíc, který je už tradičně vyhrazen školním výletům; zejména po uzavření klasifikace a rozdání známek se disciplína začíná hroutit a učitelstvo prchá se svými svěřenci kamkoli ven,...

Výlet do Malešického parku

Výlet do Malešického parku

V pondělí jsme se vydali s žáky do Malešického parku, kde jsme relaxovali a osvěžovali se  místní vodou.

Výlet do Štefánikovy hvězdárny

Výlet do Štefánikovy hvězdárny

Ve středu jsme se vydali s žáky do Štefánikovy hvězdárny, kde jsme nejprve sledovali zajímavý film o planetách, poté jsme pozorovali dalekohledem slunce a nakonec jsme si celou hvězdárnu prošli a...

Výlet do Stanice přírodovědců

Výlet do Stanice přírodovědců

V úterý jsme se vydali s žáky do Stanice přírodovědců, kde jsme pozorovali a obdivovali různé druhy zvířat a žáci si také vyzkoušeli, jak daleko doskočí a mohli si rovnou zjistit, které zvíře má...

9. třída, hodina dějepisu a přídělový systém

9. třída, hodina dějepisu a přídělový systém

Chtěj nechtěj, devátá třída během hodin dějepisu už několik měsíců intenzivně buduje komunistickou společnost; to proto, že znalost dějin 20. století patří do povinné výbavy absolventa základní...

Výlet do vojenského muzea

Výlet do vojenského muzea

Vydali jsme se s prvním ročníkem do vojenského muzea na Žižkově, kde jsme mohli obdivovat exponáty z oblasti vojenství od osmnáctého století až do současnosti. Žákům se výstava moc líbila a někteří...

Průhonický park, výlet s 1PA

Průhonický park, výlet s 1PA

S prvním ročníkem střední školy jsme byli navštívit Průhonický park, kde jsme se kochali rozmanitými druhy různých rostlin a krásnými výhledy na přírodní scenérie. Také počasí nám přálo, a proto...

 Výlet do ZOO Praha se za třídou 1PA 

 Výlet do ZOO Praha se za třídou 1PA 

S žáky jsme stihli za dopoledne projít větší část zoologické zahrady a během návštěvy jsme mohli obdivovat velké množství exotických druhů zvířat, i když nám počasí moc nepřálo a často pršelo....

Návštěva ZOO v Praze ke Dni dětí

Návštěva ZOO v Praze ke Dni dětí

Děti viděly lachtany, medvědy, slony i hrocha a další zvířátka. Mohly si prohlédnout klokany, ptačí druhy zábavnou formou.  Děti se i příjemně prošly a prohrály si na...

Hlavolamy „podruhé“

Hlavolamy „podruhé“

Tentokrát si workshop "Hlavolamy" užili žáci 6. a 7. ročníku. I oni si ve vzdělávacím centru UK Didaktikon před konáním samotného workshopu prošli připravené expozice na různá témata jako např....

Procházka Na Kampě

Procházka Na Kampě

 Děti z druhé a třetí třídy se byly projít do parku Na Kampě. Podívaly se na řeku, prohrály si v parku.

Procházka po Praze

Procházka po Praze

S našimi žáky ze střední školy jsme se vydali po svých od školy až k Pražskému hradu, kde jsme navštívili jeho nádvoří, tam jsme se také nasvačili. Poté jsme pokračovali směrem k Petřínu, kde jsme...

Hlavolamy

Hlavolamy

Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili workshopu na téma „Hlavolamy“ ve vzdělávacím centru UK. Seznámili s hlavolamy, poznali jejich historii a v závěru si jeden hlavolam sami vyrobili. Měli také...

Pohádková výprava

Pohádková výprava

Ve čtvrtek 23. 5. se žáci druhého stupně vydali na pohádkovou výpravu po Dvořákově a Královské stezce. Překonali skály, potoky a spoustu schodů a vše to zakončili hraním her v zámeckém...

Směnný obchod – 9.třída výchova k občanství

Směnný obchod – 9.třída výchova k občanství

V 9. třídě, během výchovy k občanství, bychom se měli naučit základy tržní ekonomiky: nabídka, poptávka, cena, trh, konkurence, dělba práce, soukromé vlastnictví a kdesi cosi. To ovšem nezní moc...

Exkurze žáků v ČNB

Exkurze žáků v ČNB

Sedmá třída se v hodinách výchovy k občanství již tradičně potýká se základními pojmy bankovních služeb: běžný účet, bankomat, úroková sazba, PIN, trvalá platba, kód banky a podobné termíny, bez...

Představení Spejbl a Hurvínek

Představení Spejbl a Hurvínek

Děti z první a druhé třídy dnes, 26. 3., byly na představení  Hurvínek a král Blecha v divadle Spejbla a Hurvínka. Příběh se humorně zabýval tím, jaké vlastnosti by měl mít král, aby spravedlivě...

Velikonoční jarmark 2024

Velikonoční jarmark 2024

Tak jako nebe stále měnilo barvy a příroda se chvílemi odívala do stínu pod letícími mraky tak i dnešní jarmark byl velmi pestrý a barevný, hřiště plné dětí, louka plná vajíček a také všelijaké...

Soví brko – povídání s odborníkem

Soví brko – povídání s odborníkem

Naši žáci ze střední školy zvítězili ve výtvarné soutěži Soví brko, kterou uspořádaly Lesy hl. m. Prahy. Žáci uspěli v kategorii kolektiv se svým výtvorem zhotoveným jako textilní koláž. Součástí...

Mikuláš, čert a anděl

Mikuláš, čert a anděl

MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL navštívil naší školu Karla Herforta. Žáci slíbili, že zlepší nejen své chování, ale i své známky. Každý dostal mikulášskou sladkou nadílku. Žáci si dopoledne užili, bylo to...