KONTAKTY

ADRESA ŠKOLY

Název organizace:

Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1,
Josefská 4

Adresa:

118 00 Praha 1 – Malá Strana, Josefská 641/4

Telefon:

+420 773 763 869

ID dat. schránky: tkjgiqc

 IČ: 60436107

DIČ: CZ60436107

Číslo bankovního účtu: 2001790007/6000

Pověřenec GDPR: Mgr. Eva Šmídová, telefon: 731 609 403, e-mail: gdpr@moore-czech.cz

Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 11

Zásady zpracování OÚ:
Mgr. Petra Haladová
ředitelka školy
skola@herfort.cz

Informace o tom, jaké osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech OÚ (žáci, zákonní zástupci žáků, zaměstnanci apod.) zpracovávány jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Mgr. Petra Haladová
ředitelka školy
skola@herfort.cz

Mgr. Miroslava Fichtnerová
zástupkyně ředitelky školy
fichtnerova@herfort.cz

Alena Sadílková
hospodářka školy
sadilkova@herfort.cz


Učitelé střední školy:

Mgr. Katarína Holcová, třídní učitelka 2PA
holcova@herfort.cz

Mgr. Markéta Hofmannová
hofmannova@herfort.cz

Ak.soch. Markéta Mrázová, třídní učitelka 2PB
mrazova@herfort.cz

Mgr. Ondřej Karlík, třídní učitel 1PA
karlik@herfort.cz

Mgr. Karel Soukal
soukal@herfort.cz

Základní škola

Mgr. Magdalena Zažímalová,
třídní učitelka 1. roč., metodik prevence
zazimalova@herfort.cz

Mgr. Věra Moravcová, třídní učitelka 2., 3. roč.
moravcova@herfort.cz

Ing. Irena Šimková, třídní učitelka 4., 5. roč.
simkova@herfort.cz

Alena Macho Peciválová, třídní učitelka 6., 7. roč.
pecivalova@herfort.cz

Mgr. Zuzana Světlíková, třídní učitelka 8. roč.
svetlikova@herfort.cz

Mgr. Vladimír Novotný, třídní učitel 9. roč.
novotny@herfort.cz

Mgr. Karel Žalud
zalud@herfort.cz

RNDr. Kateřina Bažantová
bazantova@herfort.cz


Asistenti pedagoga:

Jan Malý
maly@herfort.cz

Martin Šimek
simek@herfort.cz

Radka Majtáňová
majtanova@herfort.cz

Anna Kumžáková
kumzakova@herfort.cz

Ilona Štollová
stollova@herfort.cz

Bc. Andrea Vyhnalíková
vyhnalikova@herfort.cz

Tereza Maříková
marikova@herfort.cz

Metodik prevence
Mgr. Magdalena Zažímalová
zazimalova@herfort.cz

Vychovatelka školní družiny
Tereza Maříková
marikova@herfort.cz

Školník
Ivo Feber

 

 

ZŠ a SŠ Herfort