ŠKOLNÍ DRUŽINA

1. 9. 2022 informace, zápisové lístky od 7:40-13:30, kontaktuje prosím paní Maříkovou na tel.: 773 763 810, poplatek za ŠD uhradit převodem na účet školy: 2001790023/6000, do poznámky pro příjemce uveďte příjmení žáka.

LETNÍ PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 2023

ČERVENEC
3. – 7. 7. 2023
(5. a 6. 7. státní svátek)
od 7:30 – 15:30 hodin

SRPEN
28. 8. – 1. 9. 2023
od 7:30 – 15:30 hodin

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

PO-ČT  7:00-17:00 hodin
PÁ        7:00-16:00 hodin

Vchodové dveře se vždy zamykají, prosím zvoňte.

Odpoledne se žáci vyzvedávají v přízemí budovy školy před dveřmi školní družiny.

RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA JE OD 7:00-7:40 hodin.

V době ranní družiny se děti nemohou zdržovat volně v prostorách školy. Pokud nejsou žáci v družině, čekají venku před školou; v zimních měsících ve vestibulu školy. Děkujeme

 

Do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci ze základní školy 1. stupně a dle kapacity doplněno o žáky 2.stupně a střední školy.

HARMONOGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Činnost ve školní družině se mění a střídá dle denní doby, aktivity a koncentrace žáků.

V ranní družině se často věnujeme pohodovému nastartování dne a to hudbou, tancem, lehkému protažení, četbě a povídání o našem rozvrhu dne.

Po obědě nejdříve relaxujeme při odpočinkových společenských či didaktických stolních hrách, puzzlích,
skládaček a kresbě. Poté máme každý týden zvolenou jinou hlavní činnost. Činnosti se pravidelně střídají, aby docházelo nejen k motorickému rozvoji, ale i k pohybovému, hudebnímu a mentálnímu.

Základem a hlavním krédem družiny je vytvořit zde takovou atmosféru, kde se žáci cítí dobře, v klidu, v bezpečí, mezi kamarády a rádi sem chodí.

CENA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Provozní náklady na jeden měsíc 200,- Kč.
Platí se dvakrát za školní rok a to 1000,- Kč v září a 1000,- Kč v únoru.

 

Poplatek za ŠD uhradit převodem na účet školy: 2001790023/6000