Dokumenty

AKTUÁLNĚ

• Oznámení o přijetí/nepřijetí uchazečů ke vzdělávání na STŘEDNÍ ŠKOLE – pro školní rok 2024/2025.

Oznámení o změně výše úplaty za školní družinu

Mimoškolní aktivity ve školním roce 2024/2025

Pronájem tělocvičny ve školním roce 2024/2025

• Provoz školní družiny během letních prázdnin

• Oznámení o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání na
ZÁKLADNÍ ŠKOLE – pro školní rok 2024/2025.

• Vyhlášení ředitelského volna ve dnech 9.-10.5.2024

• Vyhlášení přijímacího řízení ZŠ pro školní rok 2024/25

Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Dotazník k přijetí žáka–ZŠ

• Vyhlášení přijímacího řízení SŠ pro školní rok 2024/25

• Informace k přijímacímu řízení SŠ pro školní rok 2024/25

• Teréninkový byt v centru Prahy

• Ceník pro školní rok 2023/2024

ŠKOLNÍ DOKUMENTY

• Školní preventivní program

• Povinně zveřejňované informace

• Výroční zpráva 2022-2023

• Výroční zpráva 2021-2022

FORMULÁŘE

• Žádost o uvolnění žáka z vyučování

• Žádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka

• Žádost o odklad povinné školní docházky

• Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

• Žádost o přestup žáka z jiné školy

• Žádost o prodloužení povinné školní docházky