Dokumenty

AKTUÁLNĚ

• Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2023/2024

ŠKOLNÍ DOKUMENTY

• Povinně zveřejňované informace

• Výroční zpráva 2021-2022

FORMULÁŘE

• Žádost o uvolnění žáka z vyučování

• Žádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka

• Žádost o odklad povinné školní docházky

• Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

• Žádost o přestup žáka z jiné školy

• Žádost o prodloužení povinné školní docházky