Dokumenty

AKTUÁLNĚ

• Vyhlášení přijímacího řízení SŠ pro školní rok 2024/25

• Informace k přijímacímu řízení SŠ pro školní rok 2024/25

• Teréninkový byt v centru Prahy

• Ceník pro školní rok 2023/2024

• Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2023/2024

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

Rada HMP svým usnesením č. 146 ze dne 5. 2. 2024 schválila vyhlášení konkursních řízení na ředitele těchto příspěvkových organizací:

• Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680

• Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11

• Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7

• Střední škola podnikání a gastronomie,
   Za Černým mostem 362/3, Praha 9

• Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,
   Praha 10, Chotouňská 476

• Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická,
   Praha 10, Moskevská 29

Podání přihlášky prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu je možné do 4. 3. 2024.

ŠKOLNÍ DOKUMENTY

• Školní preventivní program

• Povinně zveřejňované informace

• Výroční zpráva 2022-2023

• Výroční zpráva 2021-2022

FORMULÁŘE

• Žádost o uvolnění žáka z vyučování

• Žádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka

• Žádost o odklad povinné školní docházky

• Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

• Žádost o přestup žáka z jiné školy

• Žádost o prodloužení povinné školní docházky