Dokumenty

ŠKOLNÍ DOKUMENTY

• Výroční zpráva 2021-2022

• Školní řád

• Příloha školního řádu

FORMULÁŘE

• Žádost o uvolnění žáka z vyučování

• Žádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

• Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

• Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4

• Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení,
  Praha 6 – Řepy, U Boroviček 3