Červen platí za měsíc, který je už tradičně vyhrazen školním výletům; zejména po uzavření klasifikace a rozdání známek se disciplína začíná hroutit a učitelstvo prchá se svými svěřenci kamkoli ven, hlavně pryč, pryč od výuky, pryč ze tříd. Ale lze se na to podívat taky obráceně: kam se potáhneme v tomhle nepředstavitelném horku, zůstaňme radši ve škole a něco s dětmi budeme dělat. Jenže co? Co má být to kouzelné „něco“? Aby to děti fakticky, doopravdy zaujalo? Tak kupříkladu my jsme se v ty závěrečné dny vrátili o několik měsíců zpátky, na dvůr Rudolfa II., kde se to hemžilo záhadami, magií a okultismem, a něco z té dávné tajuplné atmosféry jsme se pokusili přenést do našich školních prostor. Čímž míněno, že jsme v posledních zbytcích dějepisných hodin vyráběli Golema.

Dva týdny to trvalo, než jsme z krabic, krabiček a různých kartónových kousků naměřili, rozkreslili, nastříhali, sestavili a slepili robustního papírového panáka, dostatečně velkého na to, abychom ho směle mohli zvát třídním Golemem; než jsme na něm všechno utěsnili, zasadili a zpevnili a vyhnuli se riziku, že náš obr nepřekoná rozměry zahradního trpaslíka. (Mimochodem výroba Davidovy hvězdy, na níž musí Golem dle receptury samotného rabiho Löwa při oživování ležet, nám pomohla k nečekané exkurzi do světa rovnostranných trojúhelníků a jejich sestrojování.)

Nakonec jsme stáli před veleúkolem stvořit magický šém (celým názvem Šem ha-meforaš, kus pergamenu zaznamenávající tajné jméno Boha, jak u nás ve škole ví každé dítě). Ani to jsme neodbyli a na kousek staroegyptského papyru (aby to mělo styl) jsme obkreslili písmena hebrejské abecedy. A pak došlo k dlouho očekávanému okamžiku – k oživení legendárního homunkula. Bylo zapotřebí sedmkrát ho obejít při četbě kabalistických textů – napřed aby se rozpálil, potom aby se ochladil, nakonec aby do něj vstoupil život. Pro tento tajemný rituál jsme připravili podmínky natolik sugestivní, že by bylo skoro s podivem, kdyby náš Golem zůstal po „instalaci“ šému bezvládně ležet. A jestli opravdu oživl a povstal? Samozřejmě! U nás ve škole neděláme zbytečnou práci….