STŘEDNÍ ŠKOLA

Naše střední škola nabízí studium oboru Praktická škola dvouletá, které umožňuje získat střední vzdělání žákům s různou mírou zdravotního postižení (mentální retardace). Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného v souladu s RVP pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá.

Absolvováním Praktické školy dvouleté získávají žáci praktické dovednosti jak pro soukromý, tak i profesní život. Při výuce se zaměřujeme na komplexní rozvoj každého jednotlivce. Dvouleté studium je zaměřeno na praktické předměty: přípravu pokrmů, odívání, dílenské práce, základy anglického jazyka, práce na počítači.

Výuka se uskutečňuje ve škole ve speciálně vybavených učebnách (cvičná kuchyně, knihovna, šicí dílna, keramická dílna, dílny pro drobnou řemeslnou výrobu, tělocvična). Škola přijímá žáky na základě přijímacího pohovoru, přijímací zkoušky se nekonají.

Škola sídlí v blízkosti Karlova mostu, přirozeně tak nabízí rozmanitost aktivit v okolí. Žáci navštěvují památky, chodí na procházky a díky tomu získávají přirozenou cestou sebevědomí a znalosti, jak se pohybovat v centru města i s využitím MHD. Žáci se učí soběstačnosti, která jim usnadní plynulejší přechod do běžného života.

Aktuální informace k příjmacímu řízení pro školní rok 2024/25

  • Vyhlášení přijímacího řízení SŠ pro školní rok 2024/25
  • Informace k přijímacímu řízení SŠ pro školní rok 2024/25

Volnočasové aktivity pro žáky
2. stupně ZŠ a žáky SŠ

• Přehled nabízených aktivit 2023/24