Vydali jsme se s prvním ročníkem do vojenského muzea na Žižkově, kde jsme mohli obdivovat exponáty z oblasti vojenství od osmnáctého století až do současnosti. Žákům se výstava moc líbila a někteří si i se zájmem zkusili nasadit starou vojenskou helmu.