ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Naše škola navazuje na téměř 130 letou tradici a je určena pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (lehká mentální retardace).
Škola se snaží děti podporovat v získávání znalostí o světě, který je obklopuje, o společnosti, ve které žijí, ale také o sobě samých. Výuka ve škole probíhá podle ŠVP zpracovaného podle RVP ZV s přihlédnutím k minimální doporučené úrovni pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. Vzdělávací program poskytuje podpůrná opatření pro žáky, u kterých byly zjištěny speciální vzdělávací potřeby na základě diagnostiky školským poradenským zařízením v míře zdravotního postižení. Cílem školy tohoto typu je vybavit absolventy základními vědomostmi, dovednostmi a návyky.

Ty je připraví do dalšího vzdělávání, jako je například naše navazující střední praktická škola, dále odborné učiliště nebo jiné praktické školy, kde získají vědomosti a dovednosti pro jejich další uplatnění v životě. Škola má k dispozici odborné učebny – cvičná kuchyně, knihovna, šicí dílna, keramická dílna, dílny dřevo – kovo, hudebna, počítačová učebna, tělocvična.
Škola sídlí v blízkosti Karlova mostu, přirozeně tak nabízí rozmanitost aktivit v okolí. Žáci navštěvují památky, chodí na procházky a díky tomu získávají přirozenou cestou sebevědomí a znalosti, jak se pohybovat v centru města i s využitím MHD. Žáci se učí soběstačnosti, která jim usnadní plynulejší přechod do běžného života.

Aktuální informace k příjmacímu
řízení pro školní rok 2024/25

• Vyhlášení přijímacího řízení ZŠ pro školní rok 2024/25

Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Dotazník k přijetí žáka–ZŠ

Volnočasové aktivity pro žáky
2. stupně ZŠ a žáky SŠ

• Přehled nabízených aktivit 2023/24