Sedmá třída se v hodinách výchovy k občanství již tradičně potýká se základními pojmy bankovních služeb: běžný účet, bankomat, úroková sazba, PIN, trvalá platba, kód banky a podobné termíny, bez nichž dnes běžný občan nemůže fungovat. Ale čeho je moc, toho je příliš. Někdy má dost té bankovní teorie jak vyučující, tak žáci. V takové chvíli je nejlépe opustit školní lavice a někam vyrazit. A kam jinam než právě do banky. A když do banky, tak rovnou do té největší, nejdůležitější, centrální, prostě do ČNB. Exkurze v České národní bance jsme se zúčastnili v poněkud „zeštíhleném“ množství, protože někteří z našich budoucích bankovních klientů leželi doma s virózami a dalšími neduhy. A že přišli o hodně, to dokazují přiložené fotografie. Už vstup do expozice ohromujícími trezorovými dveřmi vzbudil u některých sedmáků užaslé komentáře. Viděli jsme velikánskou zlatou minci v hodnotě sto milionů korun, mohli jsme si potěžkat opravdovou zlatou cihlu a přesvědčit se, že zlato je velice těžký kov (výrazně těžší než například železo), nebo si zkusit, jak „čtou“ hodnoty peněz nevidomí. Pan průvodce nám také otevřel pravou a nefalšovanou bezpečnostní schránku (bohužel byla úplně prázdná, bez peněz a cenností). A protože ČNB je štědrá instituce, podělila nás na závěr bankovkami tak velkými, že by se dětem ani nevešly do sešitu na výchovu k občanství…