S prvním ročníkem střední školy jsme byli navštívit Průhonický park, kde jsme se kochali rozmanitými druhy různých rostlin a krásnými výhledy na přírodní scenérie. Také počasí nám přálo, a proto jsme se nebáli podniknout i delší procházku po parku.