Naši žáci ze střední školy zvítězili ve výtvarné soutěži Soví brko, kterou uspořádaly Lesy hl. m. Prahy. Žáci uspěli v kategorii kolektiv se svým výtvorem zhotoveným jako textilní koláž. Součástí výhry bylo povídání s odborníkem, a dokonce i setkání s živou sovou, které se konalo v naší tělocvičně. Každý si mohl také sovičku pohladit a na žácích bylo vidět, že se jim celá akce velice líbila.