školská rada

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY
(od 17. 1. 2023 do 16. 1. 2026)

Zástupci jmenovaní do školské rady zřizovatelem
– Magistrát hlavního města Prahy

  • Nesvadbová
  • Macháčková

Zástupci školské rady, zvolení za zákonné zástupce
a zletilé žáky školy

  • Ciprová
  • Nováková

Zástupci školské rady, zvolení za pedagogické pracovníky školy

  • Novotný
  • Mrázová, předsedkyně školské rady

Funkční období členů školské rady je tři roky.

ZÁPISY ŠKOLSKÉ RADY

• Zápis: 20. 9. 2023

• Zápis: 31. 8. 2023

• Zápis: 17. 1. 2023

• Zápis: 6. 12. 2022

• Zápis: 5. 12. 2022