Strahovský klášter

Pár dní před Vánoci jsme využili možnost navštívit proslulý Strahovský klášter, kde se nám stal průvodcem opravdový řeholník, bratr Zdík. Uvítal nás stylově, tedy celý v bílém, jak velí zvyk premonstrátského řádu, jehož je Zdík členem a jemuž Strahovský klášter již od...