Exkurze ambasády

Malá Strana budiž požehnána! Zvláště s přihlédnutím k občanské výchově: zabýváme se v ní totiž tématem naše město, naše čtvrť. A z Malé Strany se řídí takřka celá republika a my to máme ke všem významným státotvorným institucím doslova pár desítek metrů. Tentokrát...