Malá Strana budiž požehnána! Zvláště s přihlédnutím k občanské výchově: zabýváme se v ní totiž tématem naše město, naše čtvrť. A z Malé Strany se řídí takřka celá republika a my to máme ke všem významným státotvorným institucím doslova pár desítek metrů. Tentokrát jsme ale nevyrazili po ministerstvech, ani okukovat parlament nebo úřad vlády; tentokrát jsme zkoumali cizí zastupitelské úřady. A že jich na Malé Straně je! Děti z 6. a 7. třídy se vyzbrojily papírem na poznámky a šlo se: kolem Srbů, Dánů a Japonců pod Petřín, lanovkou nahoru a zpátky Vlašskou ulicí, která je na ambasády obzvlášť úrodná: Němci, Italové, Irové, Američani… Krom obvyklých rošťáren, na něž tu nezbývá ani dost místa, si děti cestou dělaly zápisky, aby věděly, kde co je. Další hodinu dostaly plánek naší čtvrti a k tomu úkol: využít své poznámky a zapsat do mapky, v které ulici viděly kterou ambasádu. Rád sem zaznamenávám, že nejhorší známka, která padla, byla jednička. Opravdu. A navíc od teď už každé dítě z 6. a 7. třídy ví, že vlaje-li na kterémkoli z malostranských paláců cizí státní vlajka, skrývá se uvnitř asi nějaký zastupitelský úřad. Až zas příště vyrazíme na nějakou poznávačku po Malé Straně, dáme určitě vědět.