Směnný obchod – 9.třída výchova k občanství

V 9. třídě, během výchovy k občanství, bychom se měli naučit základy tržní ekonomiky: nabídka, poptávka, cena, trh, konkurence, dělba práce, soukromé vlastnictví a kdesi cosi. To ovšem nezní moc lákavě. A tak jako vždycky když učební látka neslibuje ani minimum...