• Žáci třídy 1PA, ZŠ a SŠ Karla Herforta, Praha, s dílem Sovy na stromě

Začátkem prosince se naše škola zúčastnila výtvarné soutěže Soví brko. Účast byla veliká, oslovila přes 530 dětských i dospělých výtvarníků nejčastěji z Prahy i některé například z Liberce, Berouna nebo Blanska. V lednu se vybíralo z 198 obrázků. Dále soutěžily prostorové výtvory, keramické sošky nebo dokonce audiovizuální animace. Žáci naší školy získali ocenění v kategorii kolektiv.

Výhra je edukativní, žáci budou moci navštívit Záchranou stanici pro volně žijící živočichy.
Poslechnout si povídání o sovách s ukázkou živé sovy a nakonec vyvěsí pár budek pro možnost lepšího zahnízdění sov v okolí.