Nejdříve jsme si ukazovali obrázky jarních květinek a bylinek. Četli si o nich různé zajímavosti a poté jsme společně vytvořili družinový herbář.

Dále jsme se učili sázet semínka jarních květinek, pracovat s hlínou a pečovat o semínka jejich zaléváním.

Nakonec jsme vyrobili jarní květinu z papírového kelímku-stříháme, lepíme, zdobíme, kreslíme.