Další úspěšnou únorovou akcí, kterou si děti užily, bylo maňáskové představení O pejskovi a kočičce v divadle Puk na Praze 1. Děti shlédly tři poučné příběhy, některé z nich už znaly. Představení se nám následně promítlo i do hodin českého jazyka a výtvarné výchovy. Děti si také zkusily příběh ilustrovat a jejich výtvarné ztvárnění dopadlo velmi dobře. Nyní nám krásné obrázky pejska a kočičky zdobí naše třídy.