V pondělí 19. 6. vyrazila šestá a sedmá třída na dějepisný výlet. Probíráme husitské války, vydali jsme se tedy po stopách husitů. Na Staroměstském náměstí jsme obdivovali slavný Šalounův pomník, děti si ho musely několikrát oběhnout, než našly nápis „Ktož sú boží bojovníci“; poté se marně snažily vystrašit drzého holuba, který se zabydlel bronzovému mistrovi přímo na hlavě. V Betlémské kapli na nás čekala komentovaná prohlídka. Samuel zaskočil paní průvodkyni přesným datem Husova upálení a způsobil jí tak drobný nervový šok. Poté naše husitská družina zamířila ke kostelu Panny Marie Sněžné, odkud před šesti sty lety vyšel ozbrojený průvod k Novoměstské radnici a odkud jsme teď vyšli i my. Před Novoměstskou radnicí jsme identifikovali okna, z kterých kdysi vyletěli pražští  konšelé v čele s purkmistrem během defenestrace, a poté jsme naši spanilou jízdu nasměrovali na horu Vítkov. Vyšplhali jsme na vrcholek, až k dvaadvacetimetrovému Janu Žižkovi na bronzovém koni. Na počest slavného vojevůdce a jeho mohutného oře, představujících společně jednu z největších jezdeckých soch na světě, jsme si dole na prostranství „po husitsku“ házeli tenisákem. Výlet se moc povedl, větší část cesty jsme šli pěšky, chyběla nám jedině kvalitní vozová hradba, do jejíhož stínu bychom se mohli schovat před horkým sluncem.