Adaptační týden naší školy jsme začali takzvaně ve velkém stylu. Ve Vojanových sadech jsme hráli hru pro malé i velké. Týmy dětí hledaly stanoviště, rozmístěná na nejrůznějších místech této příjemné městské zahrady, a plnily na nich jednotlivé úkoly: poznat poslepu deset různých předmětů, sbalit si batoh na evakuaci a odlišit přitom věci nezbytné od nepodstatných, umět si poradit s houbami jedovatými a jedlými, vyzkoušet si simulované volání na linku 112 a mnoho dalšího. Úspěšné splnění každého úkolu bylo „honorováno“ kouskem papírového odstřižku. Postupným sestavováním papírových kousíčků na principu puzzle děti získávaly tvar velké ozdobné vázy. Nutno zdůraznit, že po větším či menším zápolení se ke správnému tvaru propracovaly všechny týmy, takže jsme získali devět krásných váz. Jen u jedné chyběl kousek nohy. Jako první vytvořilo svou vázu ambiciózní soutěžní družstvo deváté třídy, a to v rekordním čase jedné hodiny, dvaceti tří minut.