•   257531250
  •   118 00 Praha 1, Josefská 641/4

základní škola

TŘÍDNÍ SCHŮZKY proběhnou 2. 11. 2022 od 16:00 h 

*******

MIMOŘÁDNÉ SETKÁNÍ RODIČŮ A ŘEDITELE ŠKOLY

  • proběhne: v pondělí 26. 9. 2022
  • 16:00 h
  • v tělocvičně školy

*******

UČEBNÍ POMŮCKY

ROZVRHY

 

  • od 12. 9. 2022 výuka dle celého rozvrhu

*******

  • společné schůzka s rodiči 7. 9. 2022 od 17:00 h v tělocvičně školy (představení nových učitelů)

*******

  • škola otevřena od 7:40 h
  • 1. 9. 2022 je výuka pro všechny ročníky od 8:00 – 8:45 h
  • 2. 9. 2022 je výuka pro všechny ročníky od 8:00 h – 11:40 h

5. 9. – 9. 9. adaptační kurz (sportovně-vzdělávací)

Adaptační kurz je zaměřený na zapojení každého žáka do skupinového dění v nově vznikající třídě. Cílem je vzájemné poznání se v jiném prostředí a aktivitách než jen ve škole. Adaptační kurz také pracuje s prvkem prevence nežádoucích jevů, které se mohou ve třídním kolektivu vyskytnout.

ADAPTAČNÍ KURZ 1. st. ZŠ

ADAPTAČNÍ KURZ 2. st. ZŠ