PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ-VÝSLEDKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • zápis proběhne 13. dubna 2022, 14:00 h – 18.00 h
 • škola: Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4
 • obor vzdělání: Základní škola 79-01-C/01
 • ŠVP: ZŠ Karla Herforta, č. j.: 77/2018
 • kapacita základní školy: 90 žáků
 • kapacita 1. ročníku, 10 žáků (v případě převisu počtu přijímaných žáků bude pořadí účastníků určeno losem)
 • zákonní zástupci mají dne 6. 5. 2022 od 10:00 – 12:00 h možnost dle § 36 odst. 3 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v ředitelně Základní a Střední školy Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4
 • rozhodnutí bude vydáno 9. 5. 2022

kritéria přijetí žáka:

 • rodný list dítěte
 • doklad totožnosti zákonných zástupců (nebo cestovní pas a povolení k pobytu)
 • doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy, zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, ve třídě zřízené pro žáky s lehkou mentální retardací
 • zapsány budou děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2022
 • pokud dítě dostalo odklad – s sebou rozhodnutí o odkladu povinné školné docházky

*******

jarní prázdniny v délce jednoho týdne: 7. 3. – 13. 3. 2022

*******

výpis z vysvědčení

 • bude vydán 31. 1. 2022 poslední vyučovací hodinu (dle rozvrhu třídy)
 • nevydané výpisy budou k dispozici u zástupce ředitele
 • jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022

*******

schůzky pro rodiče (zákonné zástupce) vycházejících žáků

 •   6. 1. 2022 (čtvrtek) od 16:00 h
 • 13. 1. 2022 (čtvrtek) od 16:00 h

Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4 | AtlasŠkolství.cz (atlasskolstvi.cz)

*******

 • 27. 9. 2021 je vyučování v PLNÉM rozsahu – projektový den „Den stromů“, oběd bude vydáván od 11:00 -12:00 h
 • od 13. 9. 2021 je vyučování v PLNÉM rozsahu, dle rozvrhu

*******

ADAPTAČNÍ KURZ 1. st

ADAPTAČNÍ KURZ 2. st

*******

 • škola otevřena od 7:40 h
 • 1. – 3. 9. 2021, výuka od 8:00 – 11:40 h
 • 1. 9. 2021, 1. ročník ZŠ, výuka od 8:00 – 8:45 h