Výlet do Stanice přírodovědců

V úterý jsme se vydali s žáky do Stanice přírodovědců, kde jsme pozorovali a obdivovali různé druhy zvířat a žáci si také vyzkoušeli, jak daleko doskočí a mohli si rovnou zjistit, které zvíře má podobný...