Stavba Golema 

Červen platí za měsíc, který je už tradičně vyhrazen školním výletům; zejména po uzavření klasifikace a rozdání známek se disciplína začíná hroutit a učitelstvo prchá se svými svěřenci kamkoli ven, hlavně pryč, pryč od výuky, pryč ze tříd. Ale lze se na to podívat...