Směnný obchod – 9.třída výchova k občanství

V 9. třídě, během výchovy k občanství, bychom se měli naučit základy tržní ekonomiky: nabídka, poptávka, cena, trh, konkurence, dělba práce, soukromé vlastnictví a kdesi cosi. To ovšem nezní moc lákavě. A tak jako vždycky když učební látka neslibuje ani minimum...

Exkurze žáků v ČNB

Sedmá třída se v hodinách výchovy k občanství již tradičně potýká se základními pojmy bankovních služeb: běžný účet, bankomat, úroková sazba, PIN, trvalá platba, kód banky a podobné termíny, bez nichž dnes běžný občan nemůže fungovat. Ale čeho je moc, toho je příliš....

Představení Spejbl a Hurvínek

Děti z první a druhé třídy dnes, 26. 3., byly na představení  Hurvínek a král Blecha v divadle Spejbla a Hurvínka. Příběh se humorně zabýval tím, jaké vlastnosti by měl mít král, aby spravedlivě vládl. Dětem se představení moc líbilo. Tvořivé dílny využily děti také....

Velikonoční jarmark 2024

Tak jako nebe stále měnilo barvy a příroda se chvílemi odívala do stínu pod letícími mraky tak i dnešní jarmark byl velmi pestrý a barevný, hřiště plné dětí, louka plná vajíček a také všelijaké ozdoby, pomlázky a k tomu pletené ponožky nebo výrobky z keramiky i pečivo...