Mikuláš, čert a anděl

MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL navštívil naší školu Karla Herforta. Žáci slíbili, že zlepší nejen své chování, ale i své známky. Každý dostal mikulášskou sladkou nadílku. Žáci si dopoledne užili, bylo to hezké zpestření...

Exkurze ambasády

Malá Strana budiž požehnána! Zvláště s přihlédnutím k občanské výchově: zabýváme se v ní totiž tématem naše město, naše čtvrť. A z Malé Strany se řídí takřka celá republika a my to máme ke všem významným státotvorným institucím doslova pár desítek metrů. Tentokrát...

Výlet do muzea

Vyrazili jsme od školy směr Karlův most a paní učitelka Mrázová nám po cestě hezky vysvětlovala všechny pamětihodnosti, sochy a cenné historické památky. Vzali jsme to přes Klementinum a poté zamířili přímo na Staroměstské náměstí. U pomníku mistra Jana Husa jsme...

Výlet k mohyle na Bílou horu

V pondělí 13.11. si 8. a 9. třída připomenula  výletem k mohyle bitvu na Bílé hoře. Na místech, kde se na Vypichu tato bitva každý rok  znovu sehrává, jsme  my  svedli vítěznou bitvu s draky a nevlídným počasím a okolo Břevnovského a Strahovského kláštera jsme se...

Podzimní radovánky – pouštění draka

Děti ze 4., 5., 6. A 7. ročníku, si v pondělí 13.11. užily krásný závěr podzimu. Radovaly se při pouštění draka na letenské pláni. I když k nám počasí nebylo vstřícné, i tak jsme naši aktivitu zvládli výborně. Drak se nám vznášel v oblacích a děti měly velké nadšení z...