Ptačí pohádka

Ptačí pohádka Na konci května žáci 1. až 5. ročníku opět navštívili Divadlo PUK. Tentokrát zde viděli Ptačí pohádku od Karla Čapka. Pohádka se dětem moc líbila a velmi pozorně ji sledovali. Na konci představení čekalo pro děti překvapení v podobě malovaných vlaštovek...

Rozkvetlá družina

Nejdříve jsme si ukazovali obrázky jarních květinek a bylinek. Četli si o nich různé zajímavosti a poté jsme společně vytvořili družinový herbář. Dále jsme se učili sázet semínka jarních květinek, pracovat s hlínou a pečovat o semínka jejich zaléváním. Nakonec jsme...

Lidice 2023, 51. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2023 Naši žáci se zúčastnili Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2023, kde získali čestné uznání v kategoriích: „Výtvarné objekty“ a „Malba, kresba“. V letošním ročníku na téma „TANEC“ do soutěže přišlo celkem 16 416...

Čarodějnický bál

Čarodějnický bál ve školní družině V neděli 30. 4. jsou čarodějnice a my si je děláme i ve školní družině. V týdnu nejdříve vyrábíme čarodějnické klobouky a konec týdne oslavíme čarodějnickým  bálem plným tance, zpěvu a...

Velikonoce ve školní družině

Povídali jsme si a četli o velikonočních zvycích a o významu jednotlivých dní pašijového týdne. Poznáváme jak známé, tak méně známé velikonoční koledy. Tvoříme velikonoční slepičky a kraslice v...