střední škola

Výsledky přijímací řízení na SŠ 2021

viz: Výsledky přijímacího řízení na SŠ 2021

*******

Závěrečné zkoušky na Praktické škole dvouleté

zkouška proběhne ve dnech 21. 6. – 22. 6. 2021

 • škola: Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4
 • kód oboru: 78-62-C/02
 • zkoušku konají žáci třídy: 2PA
 • praktická zkouška: 21. 6. 2021
 • ústní zkouška: 22. 6. 2021

Podle § 46, zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2020/2021, ředitel školy stanovuje:

 • 4 vyučovací dny volna k přípravě na závěrečnou zkoušku (14. 6. – 17. 6. 2021)
 • 18. 6. 2021 bude vydáno vysvědčení z 2. ročníku SŠ

*******

Přijímací řízení na SŠ 2021

 • škola: Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4
 • obor vzdělání: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
 • termín odevzdání přihlášek: 1. 3. 2021
 • přijímací řízení, I. kolo, 1. termín: 5. 4. 2021
 • přijímací zkouška NENÍ
 • počet přijímaných žáků (předpoklad): 16
 • zápisový lístek je vydáván žákům základní školy do 6. 4. 2021 

kritéria přijetí žáka:

 • splněná povinná školní docházka
 • platné Doporučení školského poradenského zařízení
 • zdravotní způsobilost
 • správně vyplněná Přihláška ke vzdělávání