PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ-VÝSLEDKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • škola: Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4
 • kód oboru vzdělání: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
 • kapacita střední školy: 65
 • termín odevzdání přihlášek řediteli školy: 1. 3. 2022
 • přijímací řízení, I. kolo, 1. termín: 4. 4. 2022
 • přijímací zkouška: NENÍ
 • počet přijímaných žáků (předpoklad): 32
 • v případě převisu počtu přijímaných žáků bude pořadí účastníků určeno losem

kritéria přijetí žáka:

 • splněná povinná školní docházka
 • platné Doporučení školského poradenského zařízení
 • zdravotní způsobilost
 • průměrný prospěch 3 (orientační kritérium)

přílohy:

*******

výpis z vysvědčení

 • bude vydán 31. 1. 2022 poslední vyučovací hodinu (dle rozvrhu třídy)
 • nevydané výpisy budou k dispozici u zástupce ředitele
 • jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022

*******

schůzky pro rodiče (zákonné zástupce) vycházejících žáků

 •   6. 1. 2022 (čtvrtek) od 16:00 h
 • 13. 1. 2022 (čtvrtek) od 16:00 h

Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4 | AtlasŠkolství.cz (atlasskolstvi.cz)

*******

 • 27. 9. 2021 je vyučování v PLNÉM rozsahu – projektový den „Den stromů“, oběd bude vydáván od 11:00 -12:00 h
 • od 13. 9. 2021 je vyučování v PLNÉM rozsahu, dle rozvrhu

*******

ADAPTAČNÍ KURZ 3. st

*******

 • škola otevřena od 7:40 h
 • 1. – 3. 9. 2021, výuka od 8:00 – 11:40 h
 • 1. 9. 2021, 1. ročník SŠ, výuka od 8:00 – 8:45 h