•   257531250
 •   118 00 Praha 1, Josefská 641/4

střední škola

MIMOŘÁDNÉ SETKÁNÍ RODIČŮ A ŘEDITELE ŠKOLY

 • proběhne: v pondělí 26. 9. 2022
 • 16:00 h
 • v tělocvičně školy

*******

ROZVRHY

 

 • třídy 1PA + 1PB se učí podle rozvrhu 1PB
 • od 12. 9. 2022 výuka dle celého rozvrhu

*******

 • společné schůzka s rodiči 7. 9. 2022 od 17:00 h v tělocvičně školy (představení nových učitelů)

*******

 • škola otevřena od 7:40 h
 • 1. 9. 2022 je výuka pro všechny ročníky od 8:00 – 8:45 h
 • 2. 9. 2022 je výuka pro všechny ročníky od 8:00 h – 11:40 h
 • 5. 9. – 9. 9. adaptační kurz (sportovně-vzdělávací)

Adaptační kurz je zaměřený na zapojení každého žáka do skupinového dění v nově vznikající třídě. Cílem je vzájemné poznání se v jiném prostředí a aktivitách než jen ve škole. Adaptační kurz také pracuje s prvkem prevence nežádoucích jevů, které se mohou ve třídním kolektivu vyskytnout.

ADAPTAČNÍ KURZ SŠ