střední škola

přijímací řízení na SŠ 2021

škola: Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4

obor vzdělání: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

termín odevzdání přihlášek: 1. 3. 2021

přijímací řízení, I. kolo, 1. termín: 5. 4. 2021

přijímací zkouška NENÍ

počet přijímaných žáků (předpoklad): 16

kritéria přijetí žáka:

  • splněná povinná školní docházka
  • platné Doporučení školského poradenského zařízení
  • zdravotní způsobilost
  • správně vyplněná Přihláška ke vzdělávání