•   257531250
  •   118 00 Praha 1, Josefská 641/4

střední škola

Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kritérií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

MŠMT_Přijímací řízení pro školní rok 2023-2024

 

ROZVRHY

 

  • třídy 1PA + 1PB se učí podle rozvrhu 1PB
  • od 12. 9. 2022 výuka dle celého rozvrhu

*******

  • společné schůzka s rodiči 7. 9. 2022 od 17:00 h v tělocvičně školy (představení nových učitelů)

*******

  • škola otevřena od 7:40 h
  • 1. 9. 2022 je výuka pro všechny ročníky od 8:00 – 8:45 h
  • 2. 9. 2022 je výuka pro všechny ročníky od 8:00 h – 11:40 h
  • 5. 9. – 9. 9. adaptační kurz (sportovně-vzdělávací)

Adaptační kurz je zaměřený na zapojení každého žáka do skupinového dění v nově vznikající třídě. Cílem je vzájemné poznání se v jiném prostředí a aktivitách než jen ve škole. Adaptační kurz také pracuje s prvkem prevence nežádoucích jevů, které se mohou ve třídním kolektivu vyskytnout.

ADAPTAČNÍ KURZ SŠ