školní rok 2020-2021

více na stránce covid-19 (SARC-CoV-2)

PROVOZ školy v létě bude zajištěn každou STŘEDU od 8.00 – 12:00 h,

volat na tel. : 257 531 250

*******

Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021-2022

*******

Zápis do prvního ročníku základní školy

probíhá od 1. 4. – 30. 4. 2021 dálkovým elektronickým podáním žádosti k zápisu na: 

Kritéria zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

  • doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona ve třídě zřízené pro žáky s LMP
  • povinná školní docházka po dítě začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad

*******

Den učitelů, 28. března

28. 3. 1592 se narodil Jan Amos Komenský – učitel národů

„Síla pravdy, vyzbrojená světlem poznání, je nepřemožitelná.“ Jan Amos Komenský

https://www.comenius350.cz/

*******

  • jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021
  • výpis z vysvědčení bude vydán ve čtvrtek 28. ledna 2021 poslední vyučovací hodinu (před obědem, odpolední výuka odpadá), nevydané výpisy budou k dispozici u zástupce ředitele

*******