•   257531250
  •   118 00 Praha 1, Josefská 641/4

školní družina

  • 1. 9. 2022 informace, zápisové lístky od 8:45 – 13:30 (paní Maříková, tel.: 773 763 810)
  • poplatek za ŠD uhradit převodem na účet školy: 2001790023/6000
  • do poznámky pro příjemce uveďte příjmení žáka