• poplatek za ŠD uhradit převodem na účet školy: 2001790023/6000
  • do poznámky pro příjemce uveďte příjmení žáka

1. 9. 2021

  • od 8:30 – 13:30 h v ŠD: informace, zápisové lístky, … (paní Maříková, tel.: 773 763 810)