covid-19

od 3. 5. 2021 se testují všichni žáci 1x týdně (v pondělí nebo v den příchodu do školy)

*******

od 12. 4. 2021 je umožněna účast na prezenčním vzdělávání v ZŠ, SŠ a ŠD pouze s NEGATIVNÍM testem, škola funguje v plném rozsahu

 • testování žáků ve škole je dobrovolné
 • dotazy k testování – tel.: 773 763 869
 • neúčast žáků je omluvena, škola poskytuje přiměřenou formou podporu ve vzdělávání
 • testování ve škole probíhá samoodběrem každé pondělí a čtvrtek ve velké tělocvičně (1. patro) od 7:00 – 8:00 h
 • dohled konají pedagogičtí zaměstnanci dle rozvrhu
 • pohyb ve škole je žákům DOPORUČEN s rouškou nebo respirátorem (Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN) a bez příznaků infekčního onemocnění (alergie a chronická onemocnění musejí být potvrzena lékařem)
 • TESTOVÁNÍ (Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN)
 • po příchodu do školy žáci a zaměstnanci školy zamíří hned do testovací místnosti (velká tělocvična)
 • vydezinfikují si ruce
 • sednou si ke stolu
 • učitel všem rozdá testy a vysvětlí postup testování
 • za 15 minut se na testu objeví výsledek, který se nahlásí učiteli
 • test žáci vyhodí do připraveného odpadkového koše a vydezinfikují si ruce
 • NEGATIVNÍ výsledek = žák odchází do své třídy, družiny
 • POZITIVNÍ výsledek = žák čeká na zákonné zástupce (malá tělocvična) a v jejich doprovodu jde k lékaři na potvrzení výsledků PCR testem, zaměstnanec, s vědomím ředitele, opouští pracoviště
 • videohttps://www.goodtest.cz/videonavod

*******

do 11. 4. 2021 se prodlužuje NOUZOVÝ STAV ze dne 26. 2. 2021, veškerá opatření zůstávají nadále v platnosti (dle Usnesení vlády ČR č. 314)

*******

od 22. 3. do 28. 3. 2021 se provoz škol a školských zařízení nemění, všechna stávající omezení zůstávají v platnosti

*******

od 27. 2. 2021, se ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST (dle Usnesení vlády ČR č. 200):

 • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
 • v družině
 • ošetřovné, viz https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu , škola nevyplňuje
 • škola poskytuje žákům vzdělávání distančním způsobem

JE POVOLENO:

 • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
 • cesty za zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat, všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021