Informace o Karlu Herfortovi

Prof. MUDr. Karel Herfort (8. srpna 1871, Praha – 29. března 1940, Praha)

 • Pedagog, lékař, zakladatel dětské psychiatrie, profesor pražské univerzity
 • Byl zakladatel dětské psychiatrie a profesorem psychopatologie dětského věku.
 • V roce 1902 nastoupil do ústavu pro výchovu slabomyslných Ernestinum (ve Šternberském paláci v Praze na Hradčanech).
 • Později se zde stal ředitelem a za jeho období bylo dosahováno vynikajících výsledků.
 • Zavedl přesnější třídění chovanců, dbal na individualizaci výchovy a vzdělání, velká pozornost byla věnována odstraňování řečových vad a rozvoji motoriky.
 • Reorganizoval také systém lékařské péče v ústavu.
 • Zavedl dokonalé chorobopisy, osobní archy a antropometrické měření.
 • Byl lékařem a zároveň se zabýval pedagogikou. Pochopil nutnost úzké spolupráce mezi lékařem a učitelem.
 • Dbal na individualizaci výchovy a vzdělávání.
 • V roce 1924 založil odborný časopis zaměřený na problematiku handicapovaných dětí a mládeže.
 • Je pohřben na pražském hřbitově v Šárce.