Historie školy

Historie školské péče o handicapovanou mládež na obvodu Prahy 1

Školy Karla Herforta v Josefské 4, které jsou současným pokračovatelem 100leté tradice výchovně vzdělávací péče o handicapovanou mládež,
v sobě spojují 3 historické větve této péče na obvodu Prahy l.

1896 1) VĚTEV PRVNÍ

– První pomocná třída při obecné škole dívčí u sv. Jakuba na Starém Městě
– jedná se o šestou třídu tohoto zaměření na světě
– 1881 Německo
– 1885 Rakousko
– 1886 Velká Británie
– 1888 Švýcarsko
– 1894 USA

– 28. 6. 1893 návrh na zřízeni pomocné třídy pro slabomyslné děti schválen okresní učitelskou konferencí.
– 10. 1. 1896 Sbor obecních starších královského hl. m. Prahy svoluje ke zřízení třídy
– PRVNÍ TŘÍDA – 23 žáků ve věku od 7 do 14 let
– první učitel byl Josef Klíma
– třída dělena na 3 oddělení
– předměty: psaní, čtení, počty, náboženství, věcné učení, zpěv, ruční práce, tělocvik

1898-1899 – jako učitelka nastupuje Berta Dvořáková, stává se postupně správkyní
a později 1. ředitelkou Obecné školy pomocné v Praze na Starém Městě (školu řídí 28 let).
1914
1915
1918-1939
1939-1945
1945
19481951
– počátkem 1. světové války škola přechodně uzavřena pro nedostatek prostor
– opětovně otevřena v modelovně chlapecké školy měšťanské v Masné ulici
– provoz školy dotován radou hl. m. Prahy, dobrovolnými spolky a soukromníky
– škola zůstala v provozu i po dobu okupace Československa
– na základě zákona o jednotné Škole změněn název na ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA
– škola měla 3 třídy a družinu mládeže
– přemístěna do budovy Gymnasia v Dušní ulici č. 19
– přemístěna do Kostečné ulice č. 7
2) VĚTEV DRUHÁ
1908
1928
1945
1962
– zřízena pomocná třída při obecné škole chlapecké u sv. Štěpána (tzv. novoměstská Škola pomocná) – 19. 9. zahájena výuka
– přesídlila do Řeznické (tehdy Hopfenštokovy) ulice č. 15
– 1. 9. jako samostatná jednotřídka v budově II. jedenáctileté střední školy v Štěpánské ulici
– jako 5třídní zvláštní škola přestěhována do Ostrovní ulice č. 11
3) VĚTEV TŘETÍ
1910

1925

1941
1945

1960

– 3. 11. otevřena pomocná škola v budově obecné a měšťanské školy dívčí v Josefské ulici č. 9
– výuka v jedné místnosti
– otevřena dílna a kabinet
– v době l. republiky organizace výstav žákovských prací
– pro zvýšený počet žáků otevřena druhá třída
– samostatná dvoutřídní pomocná škola v Helichově ulici (dříve Novodvorské)
– škola se neustále stěhuje – Josefská č. 5, dále č. 7, Letenská 5 a od r. 1959 Josefská č. 9
– spojena se Zvláštní školou v Kostečné ulici s novým sídle v budově dřívější klášterní školy Anglických panen v Praze 1 – Josefská 4 (nynější sídlo školy)
4) NOVODOBÁ HISTORIE
1965
1994
1996-1997
2004
2005
2006
2016
– spojeny Zvláštní školy Josefská 4 a Ostrovní 11 – vznik jediné zvláštní školy na obvodu Prahy l
– ZvŠ i PRŠ přecházejí do právní subjektivity
– změna názvu na Praktickou školu (změny názvu prováděny na základě rozhodnutí MŠMT)
– školám propůjčen MŠMT čestný název Speciální školy Karla Herforta
– škola se stává fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
– škola zajišťuje výuku v 1. dětském a dorostovém Detoxikačním centru v ČR při nemocnici Milosrdných sester sv. K. Boromejského ve Vlašské 36
– škola podle nového školského zákona č. 561 mění název na Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Karla Herforta
– změna názvu na Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta (změna názvu provedena na základě rozhodnutí zřizovatele)
– změna názvu na Základní škola Střední škola Karla Herforta (změna názvu provedena na základě rozhodnutí zřizovatele)