•   257531250
 •   118 00 Praha 1, Josefská 641/4

historie

Prof. MUDr. Karel Herfort

(8. srpna 1871, Praha – 29. března 1940, Praha)

 • pedagog, lékař, zakladatel dětské psychiatrie, profesor pražské univerzity
 • byl zakladatel dětské psychiatrie a profesorem psychopatologie dětského věku
 • v roce 1902 nastoupil do ústavu pro výchovu slabomyslných Ernestinum (ve Šternberském paláci v Praze na Hradčanech)
 • později se zde stal ředitelem a za jeho období bylo dosahováno vynikajících výsledků
 • zavedl přesnější třídění chovanců, dbal na individualizaci výchovy a vzdělání, velká pozornost byla věnována odstraňování řečových vad a rozvoji motoriky
 • reorganizoval také systém lékařské péče v ústavu
 • zavedl dokonalé chorobopisy, osobní archy a antropometrické měření
 • byl lékařem a zároveň se zabýval pedagogikou
 • pochopil nutnost úzké spolupráce mezi lékařem a učitelem
 • dbal na individualizaci výchovy a vzdělávání
 • v roce 1924 založil odborný časopis zaměřený na problematiku handicapovaných dětí a mládeže „Úchylná mládež. Časopis pro výzkum a výchovu mládeže slabomyslné, hluchoněmé, slepé, mravně vadné a zmrzačelé.“
 • je pohřben na pražském hřbitově v Šárce

 

Historie školské péče o handicapovanou mládež na obvodu Prahy 1

Školy Karla Herforta v Josefské 4, které jsou současným pokračovatelem 100leté tradice výchovně vzdělávací péče o handicapovanou mládež, v sobě spojují 3 historické větve této péče na obvodu Prahy l.

VĚTEV PRVNÍ

1896

 • první pomocná třída při obecné škole dívčí u sv. Jakuba na Starém Městě
 • jedná se o šestou třídu tohoto zaměření na světě (1881 Německo, 1885 Rakousko, 1886 Velká Británie, 1888 Švýcarsko, 1894 USA)
 • 28. 6. 1893 návrh na zřízení pomocné třídy pro slabomyslné děti schválen okresní učitelskou konferencí
 • 10. 1. 1896 Sbor obecních starších královského hl. m. Prahy svoluje ke zřízení třídy
 • PRVNÍ TŘÍDA – 23 žáků ve věku od 7 do 14 let
 • první učitel byl Josef Klíma
 • třída dělena na 3 oddělení
 • předměty: psaní, čtení, počty, náboženství, věcné učení, zpěv, ruční práce, tělocvik

 

1898-1899

 • jako učitelka nastupuje Berta Dvořáková, stává se postupně správkyní a později 1. ředitelkou Obecné školy pomocné v Praze na Starém Městě (školu řídí 28 let).

 

1914

 • počátkem 1. světové války škola přechodně uzavřena pro nedostatek prostor

 

1915

 • opětovně otevřena v modelovně chlapecké školy měšťanské v Masné ulici

 

1918-1939

 • provoz školy dotován radou hl. m. Prahy, dobrovolnými spolky a soukromníky

 

1939-1945

 • škola zůstala v provozu i po dobu okupace Československa

 

1945

 • na základě zákona o jednotné Škole změněn název na ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA

 

1948-1951

 • škola měla 3 třídy a družinu mládeže
 • přemístěna do budovy Gymnasia v Dušní ulici č. 19
 • přemístěna do Kostečné ulice č. 7

VĚTEV DRUHÁ

1908

 • zřízena pomocná třída při obecné škole chlapecké u sv. Štěpána (tzv. novoměstská Škola pomocná)
 • 19. 9. zahájena výuka

 

1928

 • přesídlila do Řeznické (tehdy Hopfenštokovy) ulice č. 15

 

1945

 • 1. 9. jako samostatná jednotřídka v budově II. jedenáctileté střední školy v Štěpánské ulici

 

1962

 • jako 5třídní zvláštní škola přestěhována do Ostrovní ulice č. 11

VĚTEV TŘETÍ

1910

 • 3. 11. otevřena pomocná škola v budově obecné a měšťanské školy dívčí v Josefské ulici č. 9
 • výuka v jedné místnosti
 • otevřena dílna a kabinet

 

1925

 • v době l. republiky organizace výstav žákovských prací
 • pro zvýšený počet žáků otevřena druhá třída

 

1941

 • samostatná dvoutřídní pomocná škola v Hellichově ulici (dříve Novodvorské)

 

1945

 • škola se neustále stěhuje – Josefská č. 5, dále č. 7, Letenská 5 a od r. 1959 Josefská č. 9

 

1960

 • spojena se Zvláštní školou v Kostečné ulici s novým sídle v budově dřívější klášterní školy Anglických panen v Praze 1 – Josefská 4 (nynější sídlo školy)

NOVODOBÁ HISTORIE

1965

 • spojeny Zvláštní školy Josefská 4 a Ostrovní 11 – vznik jediné zvláštní školy na obvodu Prahy 1

 

1994

 • zvláštní škola a praktická škola přecházejí do právní subjektivity

 

1996-1997

 • změna názvu na Praktickou školu (změny názvu prováděny na základě rozhodnutí MŠMT)

 

2004

 • školám propůjčen MŠMT čestný název Speciální školy Karla Herforta

 

2005

 • škola se stává fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

 

2006-2020

 • škola zajišťuje výuku v 1. dětském a dorostovém Detoxikačním centru v ČR při nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, ve Vlašské ulici č. 36

 

2016

 • škola podle nového školského zákona č. 561 mění název na Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Karla Herforta
 • změna názvu na Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta (změna názvu provedena na základě rozhodnutí zřizovatele)
 • změna názvu na Základní škola a Střední škola Karla Herforta (změna názvu provedena na základě rozhodnutí zřizovatele)