O školeCo jsou Školy Karla HerfortaHistorie školyFotografiePráce dětíDokumentyKontaktDěkujeme

Školní nástěnka

Historie školské péče o handicapovanou mládež na obvodu Prahy 1

Školy Karla Herforta v Josefské 4, které jsou současným pokračovatelem 100leté tradice výchovně vzdělávací péče o handicapovanou mládež,
v sobě spojují 3 historické větve této péče na obvodu Prahy l.

1896

1) VĚTEV PRVNÍ

- První pomocná třída při obecné škole dívčí u sv. Jakuba na Starém Městě
- jedná se o šestou třídu tohoto zaměření na světě
- l 881 Německo
- 1885 Rakousko
- 1886 Velká Británie
- 1888 Švýcarsko
- 1894 USA

- 28. 6. 1893 návrh na zřízeni pomocné třídy pro slabomyslné děti schválen okresní učitelskou konferencí.
- 10. l. 1896 Sbor obecních starších královského hl. m. Prahy svoluje ke zřízení třídy
- PRVNÍ TŘÍDA - 23 žáků ve věku od 7 do 14 let
- první učitel byl Josef Klíma
- třída dělena na 3 oddělení
- předměty: psaní, čtení, počty, náboženství, věcné učení, zpěv, ruční práce, tělocvik

1898-1899

- jako učitelka nastupuje Berta Dvořáková, stává se postupně správkyní
a později l. ředitelkou Obecné školy pomocné v Praze na Starém Městě (školu řídí 28 let).

1914
1915
1918-1939
1939-1945
1945
1948

1951
- počátkem l. světové války škola přechodně uzavřena pro nedostatek prostor
- opětovně otevřena v modelovně chlapecké školy měšťanské v Masné ulici
- provoz školy dotován radou hl. m. Prahy, dobrovolnými spolky a soukromníky
- škola zůstala v provozu i po dobu okupace Československa
- na základě zákona o jednotné Škole změněn název na ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA
- škola měla 3 třídy a družinu mládeže
- přemístěna do budovy Gymnasia v Dušní ulici č. 19
- přemístěna do Kostečné ulice č. 7
  2) VĚTEV DRUHÁ
1908
1928
1945
1962

- zřízena pomocná třída při obecné škole chlapecké u sv. Štěpána (tzv. novoměstská Škola pomocná) - 19. 9. zahájena výuka
- přesídlila do Řeznické (tehdy Hopfenštokovy) ulice č. 15
- l. 9. jako samostatná jednotřídka v budově II. jedenáctileté střední školy v Štěpánské ulici
- jako 5třídní zvláštní škola přestěhována do Ostrovní ulice č. 11

 

3) VĚTEV TŘETÍ

1910

1925

1941
1945

1960
- 3. 11. otevřena pomocná škola v budově obecné a měšťanské školy dívčí v Josefské ulici č. 9
- výuka v jedné místnosti
- otevřena dílna a kabinet
- v době l. republiky organizace výstav žákovských prací
- pro zvýšený počet žáků otevřena druhá třída
- samostatná dvoutřídní pomocná škola v Helichově ulici (dříve Novodvorské)
- škola se neustále stěhuje - Josefská č. 5, dále č. 7, Letenská 5 a od r. 1959 Josefská č. 9
- spojena se Zvláštní školou v Kostečné ulici s novým sídle v budově dřívější klášterní školy Anglických panen v Praze l - Josefská 4 (nynější sídlo školy)
  4) NOVODOBÁ HISTORIE
1965
1994
1996

1997
2004
2005
2006
2016

- spojeny Zvláštní školy Josefská 4 a Ostrovní 11 - vznik jediné zvláštní školy na obvodu Prahy l
- ZvŠ i PRŠ přecházejí do právní subjektivity
- změna názvu na Praktickou školu (změny názvu prováděny na základě rozhodnutí MŠMT)
- školám propůjčen MŠMT čestný název Speciální školy Karla Herforta
- škola se stává fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
- škola zajišťuje výuku v 1.dětském a dorostovém Detoxikačním centru v ČR při nemocnici Milosrdných sester sv. K. Boromejského ve Vlašské 36
- škola podle nového školského zákona č.561 mění název na Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Karla Herforta
- změna názvu na Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta (změna názvu provedena na základě rozhodnutí zřizovatele)
- změna názvu na Základní škola Střední škola Karla Herforta (změna názvu provedena na základě rozhodnutí zřizovatele)

Magistrát Hlavního města Prahy Magistrát Hlavního města Prahy