Fotogalerie

Fotografie z výuky našich žáků

Každé dítě má právo na úspěch, pochvalu a pocit, že škola je místo, kde jsou kamarádi a učitelé se kterými spolupracuje. Vzdělávání v programu je rovné pro všechny děti bez rozdílu. Program respektuje individuální předpoklady každého žáka, jeho možnosti, podporuje jeho zájmy, které pomáhají k tomu, aby úroveň poznání dosažená v průběhu vzdělávání co nejvíce pomohla k jeho osobnostnímu rozvoji a životnímu zaměření.