Děkujeme

DěkujemeZde, na tomto místě, bychom rádi poděkovali lidem a firmám s dobrou vůlí, kteří naši školu a práci s dětmi podporují.

Jmenovitě pak:

  • EUROPARK OC Praha – Štěrboholy – Poděkování za sponzorský dar při příležitosti otevření nových prodejen dne 22. 10. 2008 panu Ing. Liborovi Pospíšilovi a řediteli sportovní agentury ARABELA panu Ing. Jiřímu Rámešovi – D. Čapková, ředitelka školy
  • R+M s.r.o. – Poděkování za nezištnou pomoc v oblasti velkoplošného tisku
  • Paní Pavle Dvořanové – Poděkování za dar II. B Praktické škole (třídní paní učitelka B. Donátová)
  • Paní Mgr. Ivaně Kochové – Poděkování za dar 1. třídě (třídní paní učitelka G. Filipová)
  • Millennium a.s. – Poděkování za nezištné vytvoření www stránek
  • Magistrát Hl. M. Prahy – Poděkování za spolupráci, podporu a dobrou vůli