testování proběhne 1., 6., 9. září v 1. patře (malá tělocvična), bez přítomnosti rodičů, PŘÍTOMNOST ve škole je podmíněna NEGATIVNÍM výsledkem antigenního testu

testovat se nemusejí žáci, kteří:

  • doloží certifikát o dokončeném očkování
  • doloží laboratorní potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 (ne starší 180 dní)
  • doloží negativní PCR test (ne starší 7 dní) nebo antigenní test (ne starší 72 h)
  • jejichž zákonní zástupci s testováním nesouhlasí*

*Pokud rodiče s testováním nesouhlasí:

  • musí to dát škole včas prokazatelně najevo (písemně, e-mailem, datovou schránkou …)
  • netestovaný žák bude muset mít trvale zakrytý nos i ústa rouškou
  • odmítne-li rodič u svého dítěte i nošení roušky, nemůže žák školu navštěvovat a výuku zajistí rodiče (absence bude považována za omluvenou a škola poskytne podporu)
  • pro žáky speciální školy platí VÝJIMKA z povinnosti nosit ochranu úst a nosu