od 31. 1. 2022 se nebudou testováni žáci:

 • kteří měli pozitivní PCR test (prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19)
 • vrátili se „vyléčení“ z izolace (tj. uplynula jim doba nařízené izolace a jsou bezpříznakoví)
 • od pozitivního RT-PCR testu (na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě jim byla nařízena izolace), neuplynulo více než 30 dnů.

*******

od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování VŠECH žáků a VŠECH zaměstnanců 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování VŠECH žáků a VŠECH zaměstnanců každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu

při pozitivním antigenním testu následuje „test to stay“ = spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka

spolužáci pozitivně testovaného spolužáka:

 • vykonávají aktivity odděleně od ostatních
 • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky
 • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd)

ochranné prostředky dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) se nemusejí (u žáků) plošně používat

*******

testování proběhne 6. prosince a poté se bude opakovat každé pondělí (případně první den nového vyučujícího týdne)

 • testovat se budou žáci, kteří nemohou doložit některou z podmínek ONT

Očkování – prodělaná Nemoc – (Test)

Pokud se dítě, které spadá do této kategorie, nenechá otestovat v rámci screeningového testování otestovat:

 • musí mít ve vnitřních prostorách po celou dobu nasazenou ochranu nosu a úst (respirátor např. FFP2, KN 95) a ve venkovních prostorách v případě nemůže-li dodržet rozestup 1,5 m. V případě dětí do 15 let postačí rouška. Nemusí ho také mít na pokoji v rámci škol v přírodě atp. Nadále platí i pro tyto žáky výjimka v případě vážných zdravotních důvodů, pokud mají lékařské potvrzení,
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorách (venku pouze za dodržení rozestupu),
 • nesmí zpívat, pokud nedodrží rozestup 2 m,
 • používá zvláštní hygienické zařízení (pokud takové je),
 • při konzumaci jídla a pití sedí u stolu/v lavici s rozestupem 1,5 m.

V případě pozitivního výsledku jej škola oznámí zákonnému zástupci, vydá žákovi potvrzení, oddělí jej od ostatních žáků, než jej vyzvedne zákonný zástupce. Dále je potřeba zákonným zástupcem kontaktovat praktického lékaře dítěte. Následně je potřeba provést konfirmační RT-PCR test.

Dítě s pozitivním výsledkem testu nebude k výuce připuštěno.

*******

testování proběhne 22., 29. listopadu v 1. patře (malá tělocvična), bez přítomnosti rodičů, PŘÍTOMNOST ve škole je podmíněna NEGATIVNÍM výsledkem antigenního testu

testovat se nemusejí žáci, kteří:

 • doloží certifikát o dokončeném očkování
 • doloží laboratorní potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 (ne starší 180 dní)
 • doloží negativní PCR test (ne starší 7 dní) nebo antigenní test (ne starší 72 h)
 • jejichž zákonní zástupci s testováním nesouhlasí*

*Pokud rodiče s testováním nesouhlasí:

 • musí to dát škole včas prokazatelně najevo (písemně, e-mailem, datovou schránkou …)
 • netestovaný žák bude muset mít trvale zakrytý nos i ústa rouškou
 • odmítne-li rodič u svého dítěte i nošení roušky, nemůže žák školu navštěvovat a výuku zajistí rodiče (absence bude považována za omluvenou a škola poskytne podporu)
 • pro žáky speciální školy platí VÝJIMKA z povinnosti nosit ochranu úst a nosu

*******

testování proběhne 8., 15. listopadu v 1. patře (malá tělocvična), bez přítomnosti rodičů, PŘÍTOMNOST ve škole je podmíněna NEGATIVNÍM výsledkem antigenního testu

testovat se nemusejí žáci, kteří:

 • doloží certifikát o dokončeném očkování
 • doloží laboratorní potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 (ne starší 180 dní)
 • doloží negativní PCR test (ne starší 7 dní) nebo antigenní test (ne starší 72 h)
 • jejichž zákonní zástupci s testováním nesouhlasí*

*Pokud rodiče s testováním nesouhlasí:

 • musí to dát škole včas prokazatelně najevo (písemně, e-mailem, datovou schránkou …)
 • netestovaný žák bude muset mít trvale zakrytý nos i ústa rouškou
 • odmítne-li rodič u svého dítěte i nošení roušky, nemůže žák školu navštěvovat a výuku zajistí rodiče (absence bude považována za omluvenou a škola poskytne podporu)
 • pro žáky speciální školy platí VÝJIMKA z povinnosti nosit ochranu úst a nosu

*******

testování proběhne 1., 6., 9. září v 1. patře (malá tělocvična), bez přítomnosti rodičů, PŘÍTOMNOST ve škole je podmíněna NEGATIVNÍM výsledkem antigenního testu

testovat se nemusejí žáci, kteří:

 • doloží certifikát o dokončeném očkování
 • doloží laboratorní potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 (ne starší 180 dní)
 • doloží negativní PCR test (ne starší 7 dní) nebo antigenní test (ne starší 72 h)
 • jejichž zákonní zástupci s testováním nesouhlasí*

*Pokud rodiče s testováním nesouhlasí:

 • musí to dát škole včas prokazatelně najevo (písemně, e-mailem, datovou schránkou …)
 • netestovaný žák bude muset mít trvale zakrytý nos i ústa rouškou
 • odmítne-li rodič u svého dítěte i nošení roušky, nemůže žák školu navštěvovat a výuku zajistí rodiče (absence bude považována za omluvenou a škola poskytne podporu)
 • pro žáky speciální školy platí VÝJIMKA z povinnosti nosit ochranu úst a nosu