Coronavirus

důkladné mytí rukou

nošení roušky

fyzický odstup 2 metry od ostatních

– vyhýbání se místům s větším množstvím lidí

– pracovat z domova (pokud to lze)

– vyhýbání se veřejné dopravě (pokud je to možné)

– omezení rodinných návštěv

– omezení všech setkání s přáteli

– placení kartou místo hotovosti

– nepodávat si s nikým ruku

– setrvávat doma, pokud je to možné

všechny informace naleznete na:

https://vlada.cz/