Zápis do 1. ročníku

Duben 2, 2018 Aktuality0

ZŠ a SŠ Karla Herforta srdečně zve rodiče k zápisu do 1. ročníku naší školy.

zápis proběhne v pondělí 16. dubna 2018 od 14:00‐17:00 hod.

K zápisu je potřeba přinést:

  • rodný list dítěte
  • platný občanský průkaz zákonných zástupců
  • u cizích státních příslušníků: pas, povolení k pobytu (popř. platné vízum)
  • všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte (např. doporučení školského poradenského zařízení, soudní rozhodnutí apod.)
  • plnou moc k zastupování ‐ souhlas druhého zákonného zástupce k jednání (v případě nepřítomnosti některého ze zákonných zástupců je nutné doložit plnou moc)

Pro školní rok 2018/2019 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2018 věku šesti let a
děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, musí zákonní zástupci opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku.

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit zákonní zástupci s dítětem do školy, zapíší zákonní zástupci své dítě bez něj. S dítětem mohou přijít k zápisu v náhradním termínu 23. dubna 2018 od 14:00‐16:00 hod.

Výsledky zápisu:

budou zveřejněny na veřejně přístupném místě (vchod do školy) a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.herfort.cz). Z důvodu ochrany osobních údajů zde budou zveřejněna pouze přidělená registrační čísla, která děti dostanou u zápisu.

zapis-do-1.rocniku

Přílohy